• obraz-01

Darowizny

logo OPPJesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym działalność od 2003 roku.

Jesteśmy instytucją mającą statut organizacji pożytku publicznego od 18.02.2014 r. i naszą działalność można wspierać przekazując darowizny rzeczowe i finansowe.

Darowizny finansowe można przekazywać na nasz rachunek bankowy w banku CA Credit Agricole.

Numer rachunku: 44 1940 1076 3052 5399 0002 0000.


Zachęcamy do wspierania działalności naszego Stowarzyszenia.


darowizny Informacja

Darczyńcami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (firmy, spółki itd.).

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania.
Jeśli są to pieniądze - darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty.
Jeśli są to dary rzeczowe - należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).

Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym. Obowiązek sporządzania deklaracji CIT-D pojawia się, gdy:

- wartość jednorazowej darowizny przekracza 15000 zł,
- wartość wszystkich darowizn przekazanych jednej organizacji w danym roku przekracza 35000 zł.