• obraz-01

ssp walne zebranie zarzadu szczecin08 022016 20160303 1635856823W dniu 27 lutego 2016 roku Zarząd Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego zwołał  zwyczajne WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SSP.

Zebranie nazywane jest zwyczajnym, gdyż obligatoryjnie ustalone w statucie, zwoływane raz do roku, do zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium Zarządowi za ubiegły rok obrachunkowy.

Walne Zebranie miało też w programie wybory do zarządu i komisji rewizyjnej, również w trybie zwyczajnym, bo właśnie zakończyła się 4-letnia kadencja Organów statutowych SSP. Ustępujący Zarząd wytrwał przez 12 lat w nie zmienionym składzie (trzy kadencje po 4 lata). Jest to najdłuższa dopuszczalna ilość następujących po sobie kadencji dla tego samego składu osobowego, gdyż po 12 latach taki zarząd musi zrobić jedną kadencję (czyli 4 lata) przerwy. Teoretycznie po tej przerwie może być wybrany ponownie i  trwać nie dłużej niż następne 12 lat.

Jako jeden z 21 Członków Założycieli, jako jedna z trzech osób ustępującego Zarządu oraz jako Członek SSP po osiemdziesiątce pozwalam sobie na skomentowanie wyników wyborów do nowego Zarządu.

Uważam, że można ten wybór śmiało nazwać zmianą pokoleniową, bo nowy Zarząd jest łącznie o 111 lat młodszy od poprzedniego! Ponadto nowy Zarząd jest lepiej wykształcony, gdyż poprzedni Zarząd charakteryzował się dwoma członkami w stopniu inżynier oraz jednym mgr inżynier. Obecny Zarząd posiada jedną osobę w stopniu inżynier, jedną w stopniu mgr inżynier i jedną w stopniu doktor.

By zbytnio nie zapeszyć na starcie, pozostałych zalet nowego Zarządu nie będę wymieniał. Stwierdzam tylko, że wynik wyborów Walnego Zebrania w mojej ocenie zasługuje na uznanie i daje podstawy do optymistycznych prognoz dla SSP na kolejne lata działalności.

W skład nowego zarządu SSP weszli: Jerzy Kępiński, Kacper Sterna oraz Michał Nowakowski.

W skład nowej komisji rewizyjnej SSP weszli: Jarosław Kalinowski, Elżbieta Sikorska oraz Stanisław Sosiński.

Tekst: Jan Zienkowicz
Fotografie: Michał Nowakowski


Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna z Walnego Zebrania SSP.

 

ssp-walne-zebranie-zarzadu-szczecin05-022016ssp-walne-zebranie-zarzadu-szczecin16-022016ssp-walne-zebranie-zarzadu-szczecin20-022016ssp-walne-zebranie-zarzadu-szczecin15-022016ssp-walne-zebranie-zarzadu-szczecin08-022016