• obraz-01

ssp walne zebranie czlonkow szczecin03 032017 20170426 1396162254W dniu 26 marca 2017 roku Zarząd Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego zwołał zwyczajne WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SSP.

Zebranie nazywane jest zwyczajnym, gdyż obligatoryjnie ustalone w statucie, zwoływane raz do roku, do zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium Zarządowi za ubiegły rok obrachunkowy.

Głównym tematem zebrania było zatem sprawozdanie Zarządu za rok 2016, a także rozliczenie wyniku finansowego i udzielenie absolutorium. Na zebraniu omówiono także sprawy bieżące oraz program pracy na rok 2017. Ponadto jeden z członków Stowarzyszenia wygłosił wykład na temat żołnierzy wyklętych.

Po zebraniu członkowie Stowarzyszenia i sympatycy zostali zaproszeni na ognisko.

 

Tekst: Michał Nowakowski
Fotografie: Michał Nowakowski


Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna z Walnego Zebrania SSP.