• obraz-01

ssp walne zebranie czlonkow szczecin16 022018 20180502 1381075841W dniu 25 lutego 2018 roku Zarząd Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego zwołał zwyczajne WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SSP.

Zebranie nazywane jest zwyczajnym, gdyż obligatoryjnie ustalone w statucie, zwoływane raz do roku, do zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium Zarządowi za ubiegły rok obrachunkowy.

Głównym tematem zebrania było zatem sprawozdanie Zarządu za rok 2017, a także rozliczenie wyniku finansowego i udzielenie absolutorium. Na zebraniu omówiono także sprawy bieżące oraz program pracy na rok 2018.

Ponadto zebranie zaszczycił swoją obecnością autor wielu wspomnień i poematów Wiesław Kępiński, prezentując swoją nowo wydaną książkę pt. "Niebieskie Słońce". Książka ta opowiada o powojennych losach osiedleńców Szczecina. W czasie spotkania autorskiego można było zakupić książkę z autografem autora.

Tekst: Michał Nowakowski
Fotografie: Michał Nowakowski


Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna z Walnego Zebrania SSP.