• obraz-01

ssp walne zebranie czlonkow szczecin06 112018 20181214 1329032279W dniu 04 listopada 2018 roku Zarząd Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego zwołał drugie w tym roku zwyczajne WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SSP.

Głównym tematem zebrania było rozszerzenie zakresu działalności oraz przystąpienie Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego do Polskiego Związku Eksploratorów (http://pze.org.pl). Na zebraniu omówiono także sprawy bieżące oraz możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Eksploratorów.

Tekst: Michał Nowakowski
Fotografie: Michał Nowakowski


Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna z Walnego Zebrania SSP.