• obraz-01

ssp szkolenie pze szczecin13 122018 20181214 1008281595W dniu 09 grudnia 2018 roku w obiekcie schronowym nad Jeziorem Szmaragdowym odbyło się szkolenie sapersko-archeologiczne zorganizowane przez Polski Związek Eksploratorów.

Szkolenie było zorganizowane przez Polski Związek Eksploratorów oraz współorganizowane przez Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze.

Głównym tematem szkolenia były zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące zasad, którymi powinni się kierować poszukiwacze w Polsce. W związku z tym w trakcie szkolenia miały miejsce dwa wystąpienia specjalistów z zakresu archeologii oraz zagadnień saperskich. Szkolenie trwało w sumie ponad 4 godziny zegarowe i zgromadziło ponad 50 osób zainteresowanych tematyką poszukiwawczą. Warto dodać, że dużą większość uczestników stanowili członkowie Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego.

Więcej informacji dotyczących działalności i szkoleń organizowanych przez Polski Związek Eksploratorów znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://pze.org.pl.

Tekst: Michał Nowakowski
Fotografie: Michał Nowakowski


Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzna ze szkolenia PZE.