• obraz-01

Stowarzyszenie

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym działalność od 2003 roku. Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i popularyzacja polskiej tradycji, a szczególnie szeroko pojęte pielęgnowanie polskości oraz dążenie do rozwoju świadomości narodowej - zarówno w zakresie obywatelskim, jak i kulturowym.
Siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie, na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby i szczegółowego zapoznania się z profilem prowadzonej działalności. Zapraszamy!